Samarbetspartners:

PR- & infosektorn

PR-sektorn ansvarar för vårt månatliga nyhetsbrev samt för vår klubbtidning Gläfset, som kommer ut med två nummer per år. Självklart ingår även vår hemsida här. Sektorn har också kontakten med våra sponsorer och försöker hitta nya vägar och tillfällen för att Tyresö BK ska synas!

Ansvariga för PR-sektorn är:

Ketta Junhager (sammankallande och bl a nyhetsbrevet) - tel: 0735-43 40 18
Johanna Stone (webbmaster och nyhetsbrevet)

De nås på följande email-adresser:
Ketta nås på: pr@tyresobk.se
Johanna nås på: webmaster@tyresobk.se


Bra att veta är att vi inte läser mailen dagligen.


NYHETSBREVET
Är det någon viktig information ni vill ha med i vårt nyhetsbrev? Skicka då info om detta till PR-sektorn så kommer det med största sannolikhet med. Tänk på att utrymmet på nyhetsbrevet är begränsat, det innebär att PR-sektorn tillsammans med styrelsen kan vara tvungen att ta bort visst insänt material.
Deadline för nyhetsbrev är den 28:e varje månad.


ANNONSERING
Vill du ha en annons på hemsidan?  I vårt nyhetsbrev? Kontakta Ketta Junhager för priser och information.