Tyresö BK:s styrelse 2020

Ordförande:
Marie Sundberg
Email:  ordforande@tyresobk.se

Vice ordförande:
Johanna Stone

Sekreterare:
Catharina Jansson
Email:  sekreterare@tyresobk.se

Kassör:
Elisabeth Hagberg Dahlstedt
Email: kassor@tyresobk.se

Ledamöter:
Sofie Ögren
Susanna Lindsjö
Camilla Westling

Suppleanter:
Kicki Wikman Jonsson
Yvonne Weijmar

Revisorer:
Ing-Mari Sjöberg
Tomas Knuutila

Revisorssuppleanter:
Karin Brunskog
Ulf Rosberg

Valberedning:
Malin Flodman (sammankallande)
Ulrika Fant
Hanna Westerholm

Planerade styrelsemöten 2020 & 2021 (tisdagar 19:00)

2020
3 mars
7 april
5 maj
2 juni
1 september
6 oktober
3 november
1 december

2021
12  januari 
2 februari

Planerade medlems- och årsmöten 2020/2021

Medlemsmöten 2020:
19 maj kl. 19.00 - INSTÄLLT
15  november kl. 15.00

Årsmöte 2021:
21 februari kl. 15.00