Samarbetspartners:

Tyresö BK:s styrelse 2016

Ordförande:
Johanna Stone
Email:  ordforande@tyresobk.se
Tel: 070-640 85 04

Vice ordförande:
Hanna Westerholm
Email: hanna.westerholm.hw@gmail.com

Sekreterare:
Catharina Jansson
Email:  sekreterare@tyresobk.se

Kassör:
Ing-Mari Sjöberg
Email: kassor@tyresobk.se

Ledamöter:
Veronica Blom
Email: 

Charlott Vidh
Email: charlott.vidh@gmail.com

Linda Ekström
Email:

Suppleanter:
Anna Lenngren
Email: anna.lenngren@hotmail.com

Kicki Wikman-Jonsson
Email:Revisorer:
Hans Södergren
Cecilia Deckel 

Revisorssuppleanter:
Ingela Jellinek
Ulf Rosberg

Valberedningen

Martina Carlstedt (sammankallande)
Carin Södergren
Pernilla Lindahl

Planerade styrelsemöten 2017 (tisdagar 19:30)

7 mars
4 april
2 maj
13 juni
22 augusti
5 september
3 oktober
7 november
5 december
9 januari 2018
6 februari 2018

Planerade medlems- och årsmöten 2016/2017

Medlemsmöte:
16 maj kl. 20.00
19 november kl. 15.00

Årsmöte 2018:
25 februari kl. 15.00