Om Tyresö BK

Tyresö BK ligger 2 mil utanför Stockholm i skärgårdskommunen Tyresö. Från början var vi en så kallad sektion till Stockholm Södra BK, men i januari 1973 blev vi en egen officiell lokalavdelning till SBK. Från allra första början bestod klubbstugan av en låda innehållandes träningsutrustning som ställdes upp på parkeringen men efter några olika typer av klubbstugor stod under 1995 dagens stuga klar. Idag har vi också belysta och dränerade planer och även en härlig veranda. Men det allra viktigaste för vår klubb är självklart alla våra fantastiska medlemmar som hjälper till att göra klubben till det den är idag! Vi är nu (2012) Stockholmsdistriktets tredje största klubb med över 430 medlemmar.
Bli medlem du också »

Tyresö Brukshundklubb bildades 1 januari 1973.  Innan dess så var de flesta hundintresserade Tyresöbor med i Stockholms Södra eller Haninge BK.
På den tiden bestod "klubbstugan" endast av en låda på parkeringen där man förvarade apporter, hinder osv. Dock fanns det en lada längre in som man kunde använda som vind och regnskydd.  Så småningom fick man ta över en stuga efter Lägereldsklubben och där fanns även en liten extra stuga som blev ungdomarnas stuga. Den enda planen som fanns på den tiden var en äng. Någon el fanns varken till stugorna eller till planerna utan det var först 1976 som kommunen såg till att vi fick el till planen. 1982 byggdes klubbstuga nr 2.  På den tiden var det mesta strikt tävlingsinriktad verksamhet . Vad som var vanligt på den tiden var att man var 35 ekipage på varje kurs som fick stå i en cirkel och instruktören stod i  mitten.

1993 startade bygget av vår nuvarande klubbstuga. Den 11 juni 1994 hade vi stor invigningsfest då nedervåningen började ta plats. Intressant att veta är att vår klubbstuga egentligen består av 5 stycken byggbodar. 1995 färdigställdes övervåningen med kansli och teorisal.  Den stora fina altanen utanför vår klubbstuga såg dagens ljus 1997. 

Det har hänt mycket under den här 40 åren och naturligtvis så är det många klubbmedlemmar som hjäpt till och bidragit till att klubben och klubbstugan är vad den är idag. Ett särskilt tack ska dock riktas till Åke Falk, Pasi Sivula, Jörgen Flodman, Thomas Knuutila och Benny Carlsson för det gedigna arbete de la ner på bygget av vår fina klubbstuga.

Tyresö BK är idag en av ca 290 lokala klubbar runt om i Sverige och också den tredje största lokalklubben i Stockholms-distriktet med drygt 430 medlemmar. Svenska Brukshundklubben (SBK) är en ideell medlemsorganisation, specialklubb i Svenska Kennelklubben och frivillig försvarsorganisation. Hela organisationen har idag ca 70.000 medlemmar. Genom att bli medlem får du tillgång till många utbildningar och aktiviteter för dig och din hund.

SBK är en organisation utan några politiska eller religiösa kopplingar. Vi har en ambitiös uppgift och våra huvudsakliga verksamhetsområden är utbildning, tävling samt utveckling av mentalt och fysiskt sunda hundraser.