RUS - Rasutvecklingssektorn

Rasutvecklingssektorn (RUS) på Tyresö BK ansvarar för att anordna Mentalbeskrivning Hund (MH), då det för hundar som tävlas i bruksgrenarna krävs s k "känd mental status" vilket man får efter genomfört MH.

Svenska Brukshundklubben är en föregångare vad gäller att utveckla tester för att få bättre kunskap om hundars mentalitet. Resultaten från testerna hjälper inte bara oss att förbättra vårt avelsarbete utan också forskningen för att förstå hundars mentalitet.

Läs mer om MH här.

Ansvarig för RUS är:

Anna Lenngren

Du når ansvarig via email info@tyresobk.se

Bra att veta är att vi inte läser mailen dagligen.